Propozice k závodu

08.11.2015 16:22

Časový rozpis 1.ročníku závodu Poděbradské ledové srdce konaného 24.1.2015:

8,45 -  9,15   Porada rozhodčích

9,15 -  9,45   Přípravka 1 (14 přihl.) - Gábinka Podhorská, Terezka Malevičová, Amálka Vachtová

9,45 - 10,30  Přípravka 2 (12 přihl.) - Natálka Trhlíková, Monika Fialová, Alžběta Zachová, Isabela Zachová, Bára Červenková, Kačka Cvrčková, Jakub Vachta, Maruška Havlíčková, Jáchym Náhlovský

10,30 – 11,00 Cvrček C1 (8 přihl., rozj. 1)

11,00 – 12,00 Cvrček C2 (18 přihl., rozj. 3) - Terezka Křivská, Klárka Podhorská

12,00 - 12,30  úprava ledu, oběd rozhodčí

12,30 - 13,40  Benjamín B1 (19 přihl., rozj.3) - Adélka Rubášová, Míša Maníková

13,40 - 14,40  Benjamín B2 (12 přihl., rozj.2) - Adélka Dvořáková

14,40 - 15,00  úprava ledu

15,00 - 15,30  Kadet - Míša Březnová, Adélka Kulhavá (7 přihl., rozj.1)

15,30 - 16,00  Adult - Anička Kubelková, Anička Mikolandová (4 přihl., rozj.1)
 
 

Krasobruslařský klub Poděbrady pořádá

1.ročník závodu

Poděbradské ledové srdce

 

Mezioddílový závod Přípravky, mezioddílový závod Adult a soutěž v rámci Bruslička 2014/2015

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel: Krasobruslařský klub Poděbrady, o.s.

 

Datum konání: Sobota 24.ledna 2015

 

Místo konání: Zimní stadion v Poděbradech

                     U Zimního stadionu 770

                     290 01 Poděbrady

 

Ředitel závodu: RNDr. Dagmar Mikolandová, tel. 602 352 008, dagmar.mikolandova@geosluzba.cz

 

Sekretář závodu: Eva Březnová, tel. 603 480 863, eva@axento.biz

 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a rozlišením A, B1/B2, C1/C2, Přípravka 1/2, Adult, s datem narození zašlete nejpozději do 10.ledna 2015 na e-mailovou adresu sekretáře klubu eva@axento.biz

 

Startovné: Všechny kategorie 300,- Kč

 

Úhrada nákladů: Závodníci startují na vlastní náklady. Delegovaným rozhodčím se náklady uhradí dle platných směrnic ČKS

 

Ubytování: Nezajišťujeme

 

Prezentace: 60 min. před začátkem závodu dané kategorie

 

Losování: 30 min. před začátkem závodu dané kategorie

 

II. Technická ustanovení

 

Předpis: Závodí se dle platných pravidel Bruslička 2014/2015, podrobnosti naleznete www.projekt-bruslicka.estranky.cz

 

Hodnocení: V systému OBO

 

Rozsah závodu:

Přípravka 1 – max. 6 let , děti bruslící od září 2014 – stromeček vpřed, buřtíky vpřed, čáp, vozík na dvou nohách

Přípravka 2 – max. 9 let, pro začínající děti – ze středového kruhu stromeček a holubička k brankovišti, překládání na osmě vpřed, stromeček a vozík na jedné nebo dvou nohách zpět ke středovému kruhu

Cvrček C1, Cvrček C2, Bejnamín B1, Benjamín B2, Kadet A – dle pravidel Bruslička 2014/15, podrobnosti naleznete www.projekt-bruslicka.estranky.cz

Adult – věková kategorie od 15 let, mezioddílový závod “ukaž co umíš”, volná jízda max. 2 min.

 

Do všech kategorií se mohou hlásit i chlapci.

 

Startují: Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. U všech kategorií se závodníci prokáží průkazem zdravotní pojišťovny

 

Hudební doprovod: CD se zřetelným označením jména závodníka a příslušné kategorie

 

Námitky, protest: Lze podat písemně do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000,- Kč k rukám ředitele závodu. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele

 

 

III. Časový program

 

Sobota 24.1.2015

10,15 – 10,45                       porada rozhodčích

10,45 – 11,30                       Přípravka 1,2

11,30 – 13,00                       Cvrček C1, C2

Úprava ledu, oběd rozhodčí

13,30 – 15,00                       Benjamín B1, B2

Úprava ledu

15,15 – 15,45                       Kadet

15,45 – 16,15                       Adult

 

Vyhlášení výsledků proběhne mimo ledovou plochu do jedné hodiny po skončení soutěže dané kategorie.

V Poděbradech dne 26. listopadu 2014                                        RNDr. Dagmar Mikolandová

                                                          Ředitel závodu