Propozice k závodu

30.11.2017 15:21

Krasobruslařský klub Poděbrady pořádá

4.ročník závodu

Poděbradské ledové srdce

 

Mezioddílový závod Přípravky a soutěž v rámci projektu Bruslička 2017/2018

 

I.             Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                           Krasobruslařský klub Poděbrady, z.s.

 

Datum konání:                   Sobota 13. ledna 2018

 

Místo konání:                      Zimní stadion v Poděbradech

                                            U Zimního stadionu 770

                                            290 01 Poděbrady

 

Ředitel závodu:                  RNDr. Dagmar Mikolandová, tel. 602 352 008, dagmar.mikolandova@geosluzba.cz

 

Sekretář závodu:                Eva Březnová, tel. 603 480 863, eva@axento.biz

 

Přihlášky:                            Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a rozlišením A1, A2, B1, B2, C1, C2, Přípravka 1, Přípravka 2, Přípravka 3 s                                             datem narození zašlete nejpozději do 3. ledna 2018 na e-mailovou adresu sekretáře klubu eva@axento.biz nebo na                                                                   kraso.podebrady@seznam.cz

 

Startovné:                           Všechny kategorie 350,- Kč

 

Úhrada nákladů:                 Závodníci startují na vlastní náklady. Delegovaným rozhodčím se náklady uhradí dle platných směrnic ČKS¨

 

Ubytování:                          Nezajišťujeme, přímo u zimního stadionu možnost ubytování viz https://penzionostende.cz/

 

Prezentace:                        60 min. před začátkem závodu dané kategorie

 

Losování:                            30 min. před začátkem závodu dané kategorie

 

 

II.            Technická ustanovení

 

Předpis: Kategorie C1, C2, B1, B2, A1 a A2 závodí dle platných pravidel Bruslička 2017/2018, podrobnosti naleznete 

www.projekt-bruslicka.estranky.cz

 

Hodnocení:                          V systému OBO

 

Rozsah závodu:                  Cvrček C1, Cvrček C2, Benjamín B1, Benjamín B2, Kadet A1, Kadet A2 – dle pravidel Bruslička 2017/18, podrobnosti naleznete                                             www.projekt-bruslicka.estranky.cz

                                                

                                        Přípravka 1 – max. 6 let (narozeni 1.7.2011 a mladší); prvky viz video č.1- https://youtu.be/f049NAOr_mw

1) stromeček vpřed,

2) buřtíky vpřed,

3) čáp,

4) vozík na dvou nohách,

5) čápová pirueta nebo pirueta na dvou nohách.        

 

Přípravka 2 – max. 9 let (narozeni 1.7.2008 a mladší); prvky viz video č.2 - https://youtu.be/h0x_bkZ9wvc

1)   stromeček vpřed 

2)   buřtíky vzad

3) kozáček na jedné noze nebo vozík na dvou nohách,

4) na středovém kruhu překládání vpřed; objet alespoň jedenkrát středový kruh,

5) čápová pirueta nebo pirueta na dvou nohách.

 

Přípravka 3 – bez omezení věku; prvky viz video č.3 - https://youtu.be/z0vol0Xt_yo

1) dvě mávátka na libovolnou stranu,

2) kozáček na jedné noze,

3) po osmě překládání vpřed,

4) směrem ke středovému kruhu holubička do oblouku,

5) kadet,

6) čápová pirueta.

 

U všech kategorií Přípravky budou na ledě asistenti KK Poděbrady, ale po zkušenostech z minulých ročníků vás prosíme, abyste děti s prvky seznámili předem a nenechávali nácvik požadovaných sestav až na rozjížďku před samotným závodem!

 

  Do všech kategorií se mohou hlásit i chlapci.

 

Startují:  Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. U všech kategorií se závodníci prokáží průkazem zdravotní pojišťovny či Registračním průkazem závodníka. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na nepřijetí.

 

Hudební doprovod:          CD se zřetelným označením jména závodníka a příslušné kategorie

 

Námitky, protest:                nelze podat námitky na náš mezioddílový závod

 

 

III.          Předběžný časový rozpis

 

Sobota 13.1.2018

9,00 – 9,30 Kadet A2

9,30 – 10,45 Kadet A1

Úprava ledu

11,00 – 11,30 Cvrček C1

11,30 – 12,30 Přípravka 1,2,3

Úprava ledu, oběd rozhodčí

13,15 – 14,30 Benjamin B2

Úprava ledu

14,45 – 16,15 Cvrček C2

Úprava ledu

16,30 – 18,30 Benjamin B1

 

Vyhlášení výsledků proběhne mimo ledovou plochu do jedné hodiny po skončení soutěže dané kategorie.

Konečný časový rozpis bude zaslán do 9.1.2018.

 

V Poděbradech dne 23.11.2017                                   RNDr. Dagmar Mikolandová

                                                                                                ředitel závodu