Propozice k závodu

18.12.2018 08:58

Krasobruslařský klub Poděbrady pořádá

5.ročník závodu

Poděbradské ledové srdce

 

Soutěž v rámci Poháru ČKS C a projektu Bruslička 2018/2019

 

  1. Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                           Krasobruslařský klub Poděbrady, z.s.

 

Datum konání:                    Neděle 10. února 2019

 

Místo konání:                      Zimní stadion v Poděbradech

                                            U Zimního stadionu 770

                                            290 01 Poděbrady

 

Ředitel závodu:                  RNDr. Dagmar Mikolandová, tel. 602 352 008, dagmar.mikolandova@geosluzba.cz

 

Sekretář závodu:                Eva Březnová, tel. 603 480 863, eva@axento.biz

 

Kancelář závodu:               Po celou dobu konání závodu na zimním stadionu v Poděbradech

 

Přihlášky:                           Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a datem narození zašlete nejpozději do čtvrtka 31. ledna 2019 na e-mailovou adresu eva@axento.biz nebo na kraso.podebrady@seznam.cz

 

Startovné:                           Všechny kategorie 400,- Kč, startovné se hradí při prezentaci v hotovosti

 

Úhrada nákladů:                 Závodníci startují na vlastní náklady. Delegovaným rozhodčím se náklady uhradí dle platných směrnic ČKS

 

Prezentace:                         Prezentace končí 60 minut před začátkem závodu dané kategorie

 

Losování:                             Losování proběhne 30 minut před začátkem závodu dané kategorie

 

 

  1. Technická ustanovení

 

Předpis:                                Závodí se dle platných Pravidel krasobruslení a dle pravidel projektu Bruslička 2018/2019

 

Hodnocení:                           V systému OBO

 

Rozsah závodu:                    Kategorie Poháru ČKS C – Nováčci starší dívky C, Žačky nejmladší C, Žačky mladší C, Žačky C, Adult 

                                                        Kategorie Bruslička - Cvrček C1, Cvrček C2, Benjamín B1 - začátečníci, Benjamín B1, Benjamín B2, Kadet A1, Kadet A2 –  podrobnosti a náplně programů naleznete www.projekt-bruslicka.estranky.cz

 

 

Startují:                                  Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. U všech kategorií Poháru ČKS C je nutné předložit registrační průkaz ČKS. U všech kategorií Brusličky se závodníci prokáží průkazem zdravotní pojišťovny či registračním průkazem ČKS

 

Hudební doprovod:                CD se zřetelným označením jména závodníka a příslušné kategorie

 

Námitky, protest:                     Lze podat do 15 minut po skončení příslušné kategorie řediteli závodu se vkladem 1 000,- Kč

 

 

  1. Předběžný časový rozpis

 

Neděle 10.2.2019

9,00 – 9,15 Kadet A2

9,15 – 10,45 Kadet A1

Úprava ledu

11,00 – 11,45 Cvrček C1

11,45 – 13,00 Cvrček C2

Úprava ledu, oběd rozhodčí

13,30 – 13,45 Benjamín B1-začátečníci

13,45 – 15,00 Benjamín B1

15,00 – 15,30 Benjamín B2

Úprava ledu

15,45 – 16,00 Nováčci starší dívky C

16,00 – 16,30 Žačky nejmladší C

16,30 – 17,00 Žačky mladší C

Úprava ledu

17,15 – 17,45 Žačky C

17,45 – 18,15 Adult B

 

Časový rozpis je pouze orientační, bude upraven dle počtu přihlášených účastníků a bude zaslán přihlášeným klubům do 5.2.2019.

Vyhlášení výsledků proběhne mimo ledovou plochu do jedné hodiny po skončení soutěže dané kategorie.

 

 

V Poděbradech dne 12.12.2018                                   RNDr. Dagmar Mikolandová

                                              ředitel závodu