Propozice k závodu

10.11.2016 15:35

Krasobruslařský klub Poděbrady pořádá

3.ročník závodu

Poděbradské ledové srdce

 

Mezioddílový závod Přípravky a soutěž v rámci projektu Bruslička 2016/2017

 

I.             Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel: Krasobruslařský klub Poděbrady, z.s.

 

Datum konání: Sobota 7.ledna 2017

 

Místo konání: Zimní stadion v Poděbradech

                     U Zimního stadionu 770

                     290 01 Poděbrady

 

Ředitel závodu: RNDr. Dagmar Mikolandová, tel. 602 352 008, dagmar.mikolandova@geosluzba.cz

 

Sekretář závodu: Eva Březnová, tel. 603 480 863, eva@axento.biz

 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a rozlišením A1, A2, B1, B2, C1, C2, Přípravka 1, Přípravka 2, Přípravka 3 s datem narození zašlete nejpozději do 21.prosince 2016 na e-mailovou adresu sekretáře klubu eva@axento.biz nebo na kraso.podebrady@seznam.cz

 

Startovné:  Všechny kategorie 350,- Kč

 

Úhrada nákladů: Závodníci startují na vlastní náklady. Delegovaným rozhodčím se náklady uhradí dle platných směrnic ČKS

 

Ubytování: Nezajišťujeme

 

Prezentace:  60 min. před začátkem závodu dané kategorie

 

Losování: 30 min. před začátkem závodu dané kategorie

 

 

II.            Technická ustanovení

 

Předpis:  Závodí se dle platných pravidel Bruslička 2016/2017, podrobnosti naleznete www.projekt-bruslicka.estranky.cz

 

Hodnocení: V systému OBO

 

Rozsah závodu: Cvrček C1, Cvrček C2, Benjamín B1, Benjamín B2, Kadet A1, Kadet A2 – dle pravidel Bruslička 2016/17, podrobnosti naleznete www.projekt-bruslicka.estranky.cz

 

Přípravka 1 – max. 6 let (narozeni 1.7.2010 a mladší), pro úplné začátečníky; prvky se jezdí mezi modrými čarami viz video č.1- https://youtu.be/1Y4vVQxNDMk :

1) stromeček vpřed,

2) buřtíky (cibulky) vpřed,

3) čáp,

4) jízda vpřed ve dřepu na dvou nohách, brzda pluhem

5) pirueta na dvou nohách.    

 

Přípravka 2 – max. 8 let (narozeni 1.7.2008 a mladší); prvky viz video č.2 - https://youtu.be/UdgkOML-LX0 (video znázorňuje náročnější variantu s prvky před lomítkem. Je možné provést jednodušší variantu s prvky za lomítkem. Prvky přizpůsobíte dovednostem bruslařů):

1) od modré čáry přímá holubička/čáp (prvek může být proveden až za další modrou čáru, není omezena délka holubičky/čápa),

      2) zpět na modrou čáru jízda vpřed ve dřepu na jedné noze/na dvou nohách,

3) mezi modrými čarami buřtíky vzad/buřtíky vpřed,

      4) na středovém kruhu překládání vpřed/koloběžka vpřed – objet alespoň jedenkrát středový kruh, brzda pluhem,

      5) čápová pirueta/pirueta na dvou nohách

   

Přípravka 3 – bez omezení věku; prvky viz video č.3 - https://youtu.be/iWJSzMZy9ic (video znázorňuje náročnější variantu s prvky před lomítkem. Je možné provést jednodušší variantu s prvky za lomítkem. Prvky přizpůsobíte dovednostem bruslařů):

1) mezi modrými čarami vánočka vpřed/buřtíky vpřed,

2) od modré čáry až směrem k brankovišti jízda ve dřepu na jedné noze/na dvou nohách,

3) po osmě překládání vpřed/koloběžka vpřed,

4) směrem ke středovému kruhu holubička do oblouku/přímá holubička, brzda pluhem,

5) čápová pirueta/pirueta na dvou nohách

 

Kategorie Přípravek jsou určeny buď pro úplné začátečníky nebo pro bruslaře ve školičkách bruslení, kteří nemají vlastní volnou jízdu! U všech kategorií Přípravky budou na ledě asistenti KK Poděbrady, ale po zkušenostech z minulých ročníků vás prosíme, abyste děti s prvky seznámili předem a nenechávali nácvik požadovaných sestav až na rozjížďku před samotným závodem!

 

Do všech kategorií se mohou hlásit i chlapci.

 

Startují: Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. U všech kategorií se závodníci prokáží průkazem zdravotní pojišťovny či Registračním průkazem závodníka. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na nepřijetí.

 

Hudební doprovod: CD se zřetelným označením jména závodníka a příslušné kategorie

 

Námitky, protest:nelze podat námitky na náš mezioddílový závod

 

 

III.          Předběžný časový rozpis

 

Sobota 7.1.2017

8,00 – 8,20                            Kadet A2

8,20 – 9,30                            Kadet A1

9,30 – 10,30                         Přípravka 1

Úprava ledu

10,45 – 11,45                       Přípravka 2

11,45 - 12,45                        Přípravka 3

12,45 – 13,30                       Cvrček C1

Úprava ledu, oběd rozhodčí

14,00 – 15,30                       Cvrček C2

15,30 – 16,30                       Benjamin B2

Úprava ledu

16,45 – 19,00                       Benjamin B1

 

Vyhlášení výsledků proběhne mimo ledovou plochu do jedné hodiny po skončení soutěže dané kategorie.

Konečný časový rozpis bude zaslán do 3.1.2017.

 

 

V Poděbradech dne 11.10.2016                                   RNDr. Dagmar Mikolandová

                                            ředitel závodu